dissabte, 10 de maig de 2008

El passatge a l'Índia anul·lat
El passatge a l'Índia d'aquest dissabte dia 10 a les 21:30 als Jardins de la Casa Rull queda anul·lat per la pluja.