dimarts, 19 de juliol del 2011

"Mestres, professors i altres educadors" Capítol 9

"Mestres, professors i altres educadors" ofereix una sèrie d'entrevistes en format vídeo de curta durada on es poden conèixer les experiències dels educadors en la realització de la seva feina.

La comunicació entre aquells que formen part de la comunitat responsable de la formació i transmetre coneixements i la societat pot portar a reflexionar sobre el paper en l'educació de tots i la participació activa en el foment social, cultural i el benestar de l'entorn més proper.

'Mestres, professors i altres educadors', testimonis directes dels professionals que viuen l'evolució de la societat davant el seu aprenentatge diari. En aquest novè espai parlem d'integració social i es recullen les impressions de Elisabeth Gavilán, Gemma Garcia i Jenifer Arenales, TIS dels Espais de Benvinguda Educativa de Reus. Un record a la feina feta a les EBE's de Reus.